solidaritet med Fighters and Lovers

Horserød-Stutthof Foreningen

udtaler

Fuld solidaritet med Fighters and Lovers

Med den seneste terrorlovgivning tog regeringen og folketingsflertallet endnu et skridt fra retsstat til politistat. Solidaritet med, endsige støtte til frihedsbevægelser blev forbudt ved lov, hvis disse frihedsbevægelser er opført på CIAs og EU’s lister over ”terrororganisationer”.
Men frihedskamp er ikke terrorisme, men ethvert folks legitime ret til aktivt – også med våben i hånd – at kæmpe mod undertrykkelse, udbytning og statsterrorisme for de alment anerkendte menneskerettigheder og folkets frihed.

Derom ved vi i Horserød-Stutthof foreningen god besked. Vor forening er stiftet af tidligere modstandsfolk og kz-fanger. Dengang, under besættelsen, udpegede den danske regering og andre nazistiske medløbere – i uskøn forening med den nazistiske besættelsesmagt – de, som modigt, og med livet som indsats, gik ind i kampen mod besættelsesmagten, som terrorister.

For os er det derfor en naturlig pligt, at yde solidarisk støtte – moralsk, materielt såvel som økonomisk – til frihedskæmpere overalt på kloden, hvor mennesker kæmper frihedens sag.
Det gælder også for frihedskæmperne i Palæstina og Colombia. I den sammenhæng har vi – Horserød-Stutthof Foreningen – i lighed med Foreningen Oprør, støttet de colombianske frihedskæmpere i FARC i Colombia, økonomisk. Det har vi skriftlig orienteret Justitsministeren om, uden hun reagerede.

Anderledes med de syv mennesker fra tøjfirmaet ”Fighters and Lovers”, som i disse dage står anklaget efter Terrorlovens § 114a – for at have fremstillet og solgt T-shirts med FARC´ og PFLP´ logoer. Terrorlovens § 114a har en straframme på op til 10 års fængsel for ” så graverende forbrydelser”, som ”Fighters and Lovers” har gjort sig skyldig i.
Så det er en alvorlig sag – ikke alene for de syv – men for alle mennesker som bekymrer sig om demokratiets fremtid i Danmark.

Vi opfordrer derfor alle gode kræfter til at protestere mod den terrorlovgivning, som netop nu afprøves i Københavns Byret, retssal 36.

Når uret bliver ret – er modstand en pligt – sagde man før – det gælder stadig!!

Den 1. november 2007
For Horserød-Stutthof Foreningen.
Anton Nielsen/formand

Terrorisme i følge Wikipedia