Hvad skrev pressen

Her er et udsnit af landets avisers pressedækning af retssagen mod tøjfirmaet Fighters+Lovers støtte til FARC

En stor sejr
Sejr til sejrsigtede
Politiken den 14. dec. 2007
Uddrag af byretsdom
Syv frifundet
terrorlister
Frifundne