Repræsentantskabsmøde i FIR

Féderation Internationale des Résistants –
Association Antifasciste (FIR).
FIR/Danmark

Ordinært repræsentantskabsmøde i FIR

Lørdag den 17. november 2007 klokken 11.00

Bygge-Jord og Miljøarbejdernes Fagforening
Trekronergade 26, 2500 Valby
Syv minutters gang fra Valby S-togs station –
Fem minutters gang fra busserne på Toftegårds Plads

Dagsorden:
1) valg af dirigent
2) beretning (formanden)
3) regnskab (kassereren)
4) evt. forslag
5) valg af bestyrelse og revisorer
6) eventuelt.

Evt. forslag (pkt.4) skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.
Der skal vælges 5 medlemmer samt 2 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppl. (pkt. 5)
Mødedeltagere: 2 repræsentanter for foreninger med 10-50 medlemmer, 3 for 50 til 100 medlemmer og over 100 medlemmer 4 repræsentanter.

Evt. ikke betalt kontingent bedes betalt senest på mødet.
Bankkonto: Jyske Bank 5012-103481-8.
Af hensyn til servering bedes om tilmelding senest 3 dage før til
Anton Nielsen Tlf.: 47 17 90 69. E-mail: anton.nielsen@mail.tele.dk
eller Bodil Enoch Tlf.: 36 75 45 94. E-mail: bodil.enoch@a.cirque.tv )

På gensyn den 17. november
f. bestyrelsen
Anton Nielsen/formand.

Féderation Internationale des Résistants –
Association Antifasciste (FIR).
FIR/Danmark:
v/ formand, Anton Nielsen
Møllevej 17
3650 Ølstykke.
Tlf. 4717 9069.
E-mail:anton.nielsen@mail.tele.dk