2024

20. April.  Generalforsamling  kl.13.00.

Mølle Alle 26   2500 Valby  “Musikhuset”

Dagsorden:

Generalforsamling i Horserød-Stutthof foreningen

Lørdag d. 20. april kl. 13.00.
Smørrebrød, sang, samt en spændende taler.

BJMF/ Musikhuset (Bygge-jord og miljøarbejdernes fagforening)

Mølle Allé 26
2500 Valby

Alle er velkomne / dog er det kun medlemmer som har stemmeret.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent, samt referent.
2: Formandens beretning for foreningens virke i det forløbne år og fremtidige virke.
3: Kassererens fremlæggelse af regnskab og forslag til kontingent v/ Steen Jensen.
4: Eventuelt vedtægtsforslag og andre indkomne forslag / indsendes senest d.12. April
til Annette Mørk: annettecopenhagen@gmail.com
5: Valg af formand for to år i lige år – Annette Mørk genopstiller.
– Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 i lige år og 3 i ulige år.
2024: 1 bestyrelsesmedlem for 2 år og 3 for 1 år.
– Valg af 2 suppleanter hvert år.
6:Valg af to bilagskontrollanter v/ Ole Astrup og Per Eriksen.
7: Eventuelt.
Der kan bestilles 2 stk. flotte smørrebrød for 80,-kr. Betales kontant på
generalforsamlingen – vi har ikke mobilpay. Bestilling til Annette Mørk:
annettecopenhagen@gmail.com senest mandag d. 15. april. Drikkevarer 10,-kr. Vin: 15,-
kr. Kaffe og te gratis. Vi modtager kun kontanter – husk småpenge.

Kontingent: 200,-kr. for medlemmer / 500,-kr. for organisationer/partier.
Betales senest på generalforsamlingen kontant eller i Arbejdernes Landsbank:

Hvis der betales på konto skal overførelsen være sket senest ons.d.17. April.

Reg.nr: 5361 Kontonummer: 0000260609
HUSK navn, år og skriv  kontingent.

Mvh.
Bestyrelsen v/ forperson Annette Mørk


27.  januar 2024 kl.13.00 Nytårskur Horserød-Stutthof foreningen inviterer til Nytårskur i BJMF , Mølle Alle 26 2500 Valby.

Nytårskur i Horserød-Stutthof foreningen lørdag d. 27. jan. 2024.

 Som altid afholdte foreningen nytårskur i begyndelsen af af 2024.blev et velbesøgt og godt arrangement, hvor Jørgen Tved fortalte om den illegale presse under besættelsen og bestyrelsesmedlem Thomas Riemenschneider spillede op til fællessang efter foreningens sangbøger.

                                               
Jørgen Tved                                                Thomas Riemenschneider