Foreningens Formål

I paragraf 2 i foreningens love hedder det: Foreningens formål er:

At højtidligholde den 22. juni.

At fortsætte og styrke arbejdet mod fascisme og fremmedhad, såvel nationalt som internationalt.

At arbejde for at opbygge en historisk dokumentationscentral, der kan imødegå forfalskninger, belyse og forske i nye sider af besættelsestiden.

At sikre bevaring og tilgængelighed af personlige arkivalier.

At være hørings- og påtaleberettiget i forhold til de fra besættelsestiden opførte historiske mindesmærker.

At arbejde for at sikre bevaring og udbygning af institutioner som belyser modstandsbevægelsen og forholdene under besættelsen 1940-45. (Frøslevlejren – Museet i Horserød m.v.)

At værne om mindet om de kammerater, der mistede livet i kampen for Danmarks frihed.

At støtte syge kammerater og enker over for myndighederne.

At søge samarbejde med organisationer i Danmark og udlandet der har samme opgave.