Kogebogen

“Kogebogen” er besættelsestidens berømteste lærebog i sabotage. Egentlig er der slet ikke tale om en bog, men om et håndskrift, som har cirkuleret i kommunistiske sabotagegrupper i et mindre antal kopier. “Kogebogen” er blevet til i sabotagens første tid, hvor sabotørerne endnu var henvist til at benytte hjemmelavet sabotagemateriel. Udover anvisninger på brand- og sprængbomber med tidsindstilling indeholder “Kogebogen” almindelige forholdsregler og vejledning i illegal teknik og strategi.

Forfatteren til “kogebogen” er skibsværftsarbejder Eigil Larsen, der efter sin fantastiske flugt fra Horserødlejren i juni 1942, blev udset af DKP til at organisere sabotagen i København. Fra den spæde begyndelse, der især byggede på tidligere spaniensfrivillige, udviklede den store sabotageorganisation BOPA sig. Kommunisterne, der ellers ikke havde så meget til overs for de borgerlige, endte med at kalde deres sabotageorganisation BOrgerlige PArtisaner i overensstemmelse med deres politiske ønske om at samle nationens antinazistiske kræfter og i overensstemmelse med, at bl. a. medlemmer af Konservativ Ungdom blev optaget i organisationen. Det var også denne politik, der udmyntede sig i deres deltagelse i Frit Danmark-arbejdet.

“Den store kogebog” havde en forløber i “Den lille kogebog”, der cirkulerede i et antal på mellem 5 og 7. Eksemplarerne var nummererede, og i dag findes kun eksemplar 1 og 5, begge på Det kongelige Bibliotek. “Den store kogebog” fandtes i 5 eksemplarer. Udover Eigil Larsens personlige eksemplar, identisk med det originale manuskript, som her er udstillet, havde BOPA i København ét og Jylland, Fyn og Lolland-Falster hver ét. De tre sidste var ikke komplette, og de findes ikke i dag. I slutningen af 1944 lod Børge Thing, der afløste Eigil Larsen som BOPA-leder, BOPAs eksemplar af kogebogen kopiere i yderligere 4-5 eksemplarer, men disse eksemplarer blev af sikkerhedsmæssige årsager beordret destrueret af DKPs ledelse. Et af disse har ikke desto mindre overlevet og findes også i dag på Det kongelige Bibliotek.

I litteraturen kan man om “Kogebogen” læse, at den fyldte op mod et par hundrede sider. Det er dog lidt overdrevet, bogen er på 84 sider plus nogle tilføjelser og bilag, som ikke alle har været med i alle eksemplarer. Det originale manuskripts omslag viser antikke sportsmotiver og bærer titlen “VII OLYMPIADE”.

"Kogebogen" blev desværre stjålet fra udstillingsmontren på Det kongelige Bibliotek den 22.10.1995 og kan derfor ikke afbildes her. Men her er en side fra kogebogen. 

“Kogebogen” blev desværre stjålet fra udstillingsmontren på Det kongelige Bibliotek den 22.10.1995 og kan derfor ikke afbildes her. Men her er en side fra kogebogen.

Efterlysning af kogebogen

Efterlysning – Dusør kr. 50.000

Natten til den 22. oktober 1995 ramtes Det kongelige Biblioteks mindeudstilling i anledning af 50-året for Danmarks befrielse Illegale tryk i bibliotekets forhal af et groft og frækt indbrud.

Tyven – eller tyvene – undslap på trods af alarmsystem og vagtalarmering med modstandsmanden Eigil Larsens eget eksemplar af den såkaldte “kogebog”, som han udarbejdede til brug for modstandsgruppen BOPA. Bogen indeholder opskrifter på brand- og sprængbomber samt sprængningsvejledninger. Tiden har dog for længst gjort disse opskrifter forældede, og den maskinskrevne bog har i dag fortrinsvis værdi som historisk kilde og som en museumsgenstand af vægtig national betydning, hvorfor Det kongelige Bibliotek lægger stor vægt på at få dette eksemplar af Kogebogen tilbage, hvor det hører hjemme.

Ved indbruddet efterlod tyven et gammelt, men karakteristisk sort-hvidt-gråt, vævet tæppe (160 x 130 cm) med to hestehoveder, brugt til at undgå at skære sig på vinduesglasset.

Det stjålne eksemplar af Kogebogen har et omslag med et billede af en klassisk græsk stridsvogn.

Det kongelige Bibliotek forhøjer hermed den tidligere udlovede dusør til 50.000 kr. til den eller de, der kan fremskaffe Eigil Larsens eksemplar af Kogebogen eller fremkomme med så afgørende oplysninger i sagen, at disse fører til, at Kogebogen igen kommer på rette plads i Det kongelige Bibliotek.

Henvendelse herom enten til Københavns Politi, Afdeling C, Politigården, 1567 V. Tlf. 33 14 14 48, eller til Det kongelige Biblioteks sikringschef Jesper Düring Jørgensen på tlf. 33 93 01 11, lokal 412 eller direkte til direktøren, lokal 301.