Fra Slotsgade til Stutthof

Fra Slotsgade til Stutthof. Bogen handler om den nulevende tidligere Stutthoffange Karl Dester. Udgivet af forlaget Friis 2006

Kommunist i dødens venteværelse

Ny, detalje-rig bog fortæller historien om at være kommunist, fange og overlevende fra kz-lejr. Ikke mindst de unge i dag kan lære meget af bogen. Den er skrevet med forfatterens hjerteblod

Anmeldt i dagbladet Arbejderen den 15. december 2006 af Anton Nielsen

61 år efter anden verdenskrigs ophør – december 2006 – udkom bogen Fra Slotsgade til Stutthof, skrevet af den tidligere kz-fange, Karl Dester, der var en af de af de 150 danske kommunister, som med den danske regerings velsignelse blev deporteret til udryddelseslejren Stutthof.

Karl Grue, som efter krigen tog navnet Dester, var kun 20 år, da han blev taget af dansk politi, fængslet efter kommunistloven og over Vestre Fængsel og Horserød, endte i tilintetgørelseslejren Stutthof.

Karls forbrydelse bestod i, at han var medlem af Danmarks kommunistiske Ungdom (DKU).

Dertil kom, at han var i familie med personer, som havde kæmpet i den spanske borgerkrig, og som allerede på et meget tidligt tidspunkt af besættelsen, havde brugt erfaringerne fra Spanien i kampen mod besættelsesmagten.

De var eftersøgt af såvel dansk som tysk politi. Det gjaldt ikke mindst Karls stedfar, Poul Hilmer Nedergaard Pedersen – kaldet Paps – en af de første sabotører.

Karl fortæller levende om en kommunistisk arbejderfamilie i tiden op til krigens start i 1939 og den efterfølgende besættelse af Danmark året efter.

Fanget

Han bliver arresteret af dansk politi første gang på DKUs sommerlejr ved Mosede Strand den 22. juni 1941. Alle mandspersoner over 18 år blev arresteret og slæbt med på politigården.

Han bliver imidlertid løsladt efter nogen tid, og det illegale arbejde tog sin begyndelse. For Karls vedkommende udnyttede han sit fag – han var i mellemtiden blevet udlært som typograf – til blandt andet fremstilling af falske papirer til brug for modstandsbevægelsen.

I december 1942 arresteres Karl igen, og via den berygtede byretsdommer Arthur Andersen, som på få minutter afsiger sin uigenkaldelige og grundlovsstridige interneringskendelse – en kendelse, som for mange af Karls kammerater, fik en dødsdoms virkning.

For Karl blev indledningen til et årelangt mareridt i dødens venteværelse, som for al fremtid kom til at præge hans liv.

Detaljerig

Om opholdet i Horserød, Vestre Fængsel og Stutthof skal ikke her berettes. Læs selv bogen, og dan dig din egen mening. Men det mærkes på den detaljerigdom, som på mange måder adskiller denne bog fra andre tilsvarende skildringer, at bogen har været længe undervejs. Flere årtier. Meget må være skrevet kort efter det skete – eller umiddelbart efter hjemkomsten.

Det er en ung mands beretning, men det er en moden mand, som skriver. Den er skrevet med forfatterens hjerteblod – og det mærkes. Det er en ærlig bog.

Fremtidige læsere – og måtte der blive mange af dem – bør selv læse den unge Karls beretning, som i al sin gru fortæller en historie, som vi alle – ikke mindst de unge – også i dag kan lære af. Husk det der skete – og glem det aldrig!

Det var ikke blot de tidligere generationers kamp. Det er også vores kamp. For også i dag oprettes der kz-lejre, dagligt myrdes mennesker, og fascismen stikker atter sit beskidte fjæs frem. Såkaldte terrorlove skal forberede politistaten, jagten er igen gået ind kommunister og andre antifascister.

Karl Dester. Fra Slotsgade til Stutthof.
Udkom 9. december 2006.

Forlaget Friis. Tlf. 2670 8957.
www.forlagetfriis.dk

Bogladepris kr. 148,-