Modstandsfolk mod terrorlov

Artiklen er publiseret på www.arbejderen.dk d. 15-03-2006

Horserød-Stutthof Foreningen vender sig imod retssagen mod foreningen Oprør og kræver hædersgave genoprettet

“Terrorlovgivningen er i klar modstrid med den i Danmark grundlovssikrede ytringsfrihed.”

Det slås fast i en udtalelse der blev vedtaget på Horserød-Stutthof Foreningen i lørdags.

Foreningen består af tidligere modstandsfolk, deres efterkommere samt andre der har tilluttet sig modstandsbevægelsens frihedsidealer

Foreningens medlemmer frygter, at med de seneste terrorlovgivning, at Danmark er vd at ændre sig fra retsstat til politistat.

Deltagerne i generalforsamlingen besluttede også at sende en henvendelse til statsministeren, sammen med foreningen Aktive Modstandsfolk.

Heri kræver de en genopretning af den hædersgave, som er blevet tildelt besættelsestidens ofre. Beløbet udgør idag mindre end halvdelen af det oprindeligt fastsatte beløb.

Hædersgaven blev i sin tid fastsat til at udgøre ti procent af en faglært metalarbejders årsløn i hovedstaden. I dag svarer det til 33.991 kroner, men gaven er kun på 14.000 kroner årligt.

Sanger og musiker, Kurt Wilken, fik tildelt en “STutthof – plakette” på generalforsamlingen af Anton Nielsen, formand for Horserød-Stutthofforeningen. Han fremhævede Kurts trofasthed mod den socialistike idé, og takkede ham for de mange timer, han gennem årene havde underholdt medlemmmerne med både røde og muntre sange.

Generalforsamlingen valgte også ny bestyrelse. Anton Nielsen blev genvalgt til formand.

/ur