Rigsadvokatens pressemeddelse

Pressemeddelelse

RIGSADVOKATEN
FREDERIKSHOLMS KANAL 16
1220 KØBENHAVN K
TELEFON 33 12 72 00
FAX 33 43 67 10

Den 11. oktober 2006

Tiltale mod en talsmand for Foreningen Oprør

Justitsministeren har den 10. oktober 2006 tiltrådt Rigsadvokatens indstilling om at rejse tiltale mod en talsmand for Foreningen Oprør for at have medvirket til at indsamle og yde økonomisk støtte til grupper, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger, samt at have forsøgt at indsamle midler med henblik på at yde økonomisk støtte til sådanne grupper, jf. straffelovens § 114 a, nr. 1 og nr. 2 (nu straffelovens § 114 b, nr. 1 og nr. 2).

I sager om overtrædelse af denne bestemmelse er det efter straffeloven justitsministeren, der efter indstilling fra Rigsadvokaten beslutter, om der skal rejses tiltale.

Københavns Politi indledte i efteråret 2004 efterforskning i sagen i anledning af, at Foreningen Oprør offentliggjorde en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at foreningen havde støttet organisationerne PFLP og FARC med 50.000 kr. til hver. Begge organisationer har enten taget ansvaret for eller tilskrives handlinger, der må anses for omfattet af straffelovens § 114 om terrorisme. I foråret 2005 lagde Foreningen Oprør endvidere en international appel ud på sin hjemmeside, hvori organisationer i Europa blev opfordret til at udfordre anti-terrorlovgivningen ved at indsamle midler med henblik på at yde økonomisk støtte til organisationer som PFLP og FARC.

På grundlag af efterforskningen indstillede Politidirektøren i København og Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby til Rigsadvokaten, at der rejses tiltale mod den person, der optrådte som talsmand for Foreningen Oprør i relation til såvel pressemeddelelsen om støtte til PFLP og FARC som den internationale appel.

Rigsadvokaten tiltrådte statsadvokatens indstilling og indstillede til justitsministeren, at der rejses tiltale.

Sagen vil blive indbragt for Københavns Byret.

Henning Fode