Robert Capa på Arbejdermuseet

Robert Capa: Historiens Ansiger
15. september 2006 – 30 december 2006

på Arbejdermuseet i Rømersgade 22
“Hvis dine billeder ikke er gode nok, så er du ikke tæt nok på” – Robert Capa.
Robert Capa (1913-1954) er kendt som en af verdenshistoriens bedste krigsfotografer. Han havde en evne til at befinde sig i afgørende brændpunkter og hans fotografier fra den Spanske Borgerkrig og Anden Verdenskrig har formet vores opfattelse af historien.

Capa hed oprindeligt Endré Friedman og var født i Ungarn. På grund af den politiske udvikling blev hjemlandet usikkert for den unge venstre-orienterede jøde, og i 1931 rejste han til Berlin.
Her læste han statskundskab og arbejdede sideløbende ved billedbureauet Dephot som assistent i mørkekammeret. Det var her han fik blik for fotografiet og mulighed for at lære teknikken.
Karrieren som fotograf startede med billeder fra Danmark. I 1932 sendte Dephot Capa på hans første opgave: Han skulle dække den sovjetiske politiker Lev Trotskijs første offentlige optræden efter dennes forvisning fra Sovjetunionen. Det foregik i Idrættens Hus i København, den 27. november.
Som følge af Hitlers magtovertagelse flygtede Capa i 1933 fra Tyskland til Frankrig. Det var her, han sammen med veninden Gerda Taro opfandt ”den berømte amerikanske fotograf Robert Capa” under hvis navn de to endnu ukendte fotografer solgte deres billeder. Det endte dog snart med, at Capa selv tog navnet til sig. I Paris fotograferede han blandt andet politiske møder og Folkefrontens demonstrationer for billedbureaet Alliance.
I 1936 blev han sendt til Spanien for at dække den Spanske Borgerkrig. En krig han fulgte med personligt engagement og rapporterede fra helt frem til dens afslutning.