Pressemeddelelse

Pressemeddelelse
Kort kommentar fra Horserød Stutthof Foreningen til justitsministerens beslutning om at rejse tiltale for økonomisk støtte til terrororganisationer:

Hvad anklagen mod Horserød Stutthof Foreningen – og undertegnede som formand for foreningen – angår, er vi uskyldige i anklagerne om støtte til terrororganisationer – vi har ikke støttet terrororganisationer og vil aldrig gøre det!
Vi har støttet frihedsbevægelser og modstandsorganisationer og – med et yderst beskedent beløb støttet den humanitære indsats i Gaza efter det israelske angreb i 2008 og 2009.
Vi er modstandere af terrorisme også statsterrorisme – som den bedrives af Danmarks allierede, og regeringens forbillede – USA.
Men vi vil der imod til enhver tid støtte mennesker som kæmper for fred, frihed og national uafhængighed mod krig og undertrykkelse. Det gælder under alle forhold.

Vi ændrer ikke vore holdninger og meninger til de forrykte og diskriminerende terrorlove – en afskrift af tidligere præsident Bush´ ”Patriot Act” – som først og fremmest er beregnet til at så angst i befolkningen, så den holder mund og afholder sig fra at udvise nogen form for solidaritet og politisk stillingtagen. Det er de love, vi skal dømmes for at have forbrudt os imod. Det er en kendsgerning, at terrorlovene undergraver borgernes retssikkerhed og i sidste ende demokratiet i vort land, det er, hvad den kommende retssag kommer til at dreje sig om, står det til os.

Så fordi en tilfældig justitsminister, finder det politisk formålstjenligt, at slæbe os i retten, fortsætter vi vor kamp – vi lader os ikke kyse. Det er forsøgt før.

Må vi blot erindre om, at stifterne af vor forening også blev hængt ud for terrorisme med fatale konsekvenser for den enkelte. Det var i årene 1940 – 1945. Et nidkært dansk politi jagtede og fængslede dem På tysk ordre og med den danske regerings fulde opbakning. Senere kom det til en parodisk ”rettergang”, som for mange fik en dødsdoms virkning – i udryddelseslejren Stutthof. En del af den danske historie, som man helst ikke taler for meget om.

Så vi ser frem til retssagen med sindsro, vi har intet at skjule. Det er der derimod andre, der har. Det fremgår tydeligt af de afsløringer, som Wikileak dagligt bringer frem i dagens lys.
Vi vil bruge den kommende retssag til en grundig politisk forårsrengøring – det er der stærkt brug for i Danmark i 2011.

For Horserød Stutthof Foreningen
Anton Nielsen/formand.