Møde om Flammen og Citronen

Læs filmanmeldelsen af Flammen og Citronen skrevet af fotograf Niels Jacobsen

DmH indbyder til et offentligt debatmøde om filmen

Flammen & Citronen

Mødet indledes af tidligere chefredaktør for Kristeligt

Dagblad Bent A. Koch , der har været aktiv i modstandsgruppen Holger Danske.

Filmen, der er set af over 600.000 her i Danmark og nu også vises i Tyskland, har givet anledning til megen debat.

Af avisanmeldelser og læserbreve fremgår det, at der er meget forskellige meninger om filmen.

Nogle mener filmen tegner et meget ensidigt billede af modstandskampen.

Andre mener, at filmen søger at give et virkelighedstro billede af Flammen og Citronen som værende to handlekraftige mennesker der har påtaget sig en af de måske mentalt mest krævende opgaver i modstandskampen, likvidering af stikkere.

Betænkeligt er det, hvis filmen opfattes som filmen om modstandskampen

Mød op og lad os få en god debat

Mødet finder sted

Lørdag den 4. oktober kl. 14-17.00

i

Malernes Hus, Lygten 10 , København NV

(Bus nr. 6 A eller S-tog linie F til Bispebjerg Station)

(www.historieforfaskning.dk)