Krystalnatten 9. november 2008

Ja til solidaritet – Nej til racisme og fremmedhad

Ja til lige vilkår og lige ret – Nej til ulighed og fattigdom

Ja til en værdig flygtningepolitik – Nej til diskriminerende love

Ja til en værdig flygtningepolitik – Nej til diskriminerende love