billede_4_elias_bredsdorf

Professor Elias Bredsdorf , der selv var illegal under besættelsen og var medlem af Frit Danmark, kom i sin tale ind på alle de overgreb, der var sket fra de danske myndigheders side, domfældelser på ubestemt tid, dømt uden anklageskrift, brud på Grundlovens 24 timers regel.