dengang_det_virkelig_gjaldt_copy

Anton Nielsens: …dengang det virkelig gjaldt Månedsbladet Kommunist 2005 …dengang det virkelig gjaldt Sider af besættelsestidens historie, som man ikke så gerne taler om Pjece skrevet af Anton Nielsen i 60-året for Danmarks befrielse 4. maj 2005. Du kan købe den flot illustrerede udgave ved enten at ringe på telefon: 38 16 28 33