Uddrag af byretsdom

13. dec 2007 kl. 13:43

Uddrag af Københavns Byrets dom over syv tiltalte i Fighters and Lovers-sagen

Syv tiltalte er blevet frifundet for at have villet sende penge til palæstinensiske PFLP og FARC i Colombia.

Af Søren Astrup
Her er en del af rettens begrundelse for dommen:

»På grund af den samlede bevisførelse lægges det til grund, at organisationerne har udført en række mord, bortførelse med videre, som organisationerne har taget ansvaret for. Organisationerne har således udført handlinger som er omhandlet i straffelovens paragraf 114 i et omfang, som kunne skade de pågældende lande. Retten kan ikke efter bevisførelsen nærmere tage stilling til de enkelte handlingers udførelse og omfang«.

Om PFLP skriver retten:

»Flere men ikke alle aktioner har været rettet mod militære mål specielt i de besatte områder. På denne baggrund (…) findes det ikke tilstrækkeligt bevist, at organisationens handlinger er foretaget med det formål at skræmme befolkningen i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge myndighederne i Israel til at foretage eller undlade at foretage en handling eller med formål at destabilisere eller ødelægge landets grundlæggende politiske, forfatningsmæssige eller samfundsmæssige strukturer, jævnfør straffelovens paragraf 114, stk.1.«.

Om FARC skriver retten:

»Organisationens formål er at ændre Colombias politiske system. En del aktioner har været rettet mod statslige mål, herunder mod militæret og paramilitære grupper«.

To af de tre voterende udtaler:

»Da retten ikke har kunnet tage stilling til de enkelte handlingers udførelse eller omfang og på baggrund af bevisførelsen i øvrigt findes disse voterende ikke, at det med den til domfældelse i en straffesag tilstrækkelige sikkerhed er bevist, at FARC’s formål med handlingerne er at skræmme befolkningen i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge myndighederne i Colombia til at foretage eller undlade at foretage en handling eller med formål at destabilisere eller ødelægge landets grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer, jævnfør straffelovens paragraf 114, stk.1. Disse dommere stemmer derfor for at frifinde.«

En voterende udtaler:

»Navnlig på baggrund af angrebet den 2. maj 2002 ved kirken i Bojaya (hvor over 100 civile blev slået ihjel, da FARC bombarderede en kirke, de havde søgt beskyttelse i under et angreb, red.), hvor FARC-medlemmer ikke afstod fra at benytte upræcise gasgranater, selv om der var civile, som kunne og som blev ramt af disse, og på baggrund af bortførelser af ledende politikere, herunder præsidentkandidat Ingrid Betancourt findes bevist, at organisationen også udfører handlinger som nævnt i straffelovens paragraf 114. (…) Denne voterende finder derfor, at de tiltalte ved at indsamle penge til FARC har gjort sig skyldige i overtrædelse af straffelovens paragraf 114 b.«

Printet fra politiken.dk Fredag 14. dec 2007
Ophavsretten tilhører Politiken. Informationerne må alene anvendes til egen, ikke-kommerciel brug.
Artiklen kan findes på adressen: http://politiken.dk/indland/fakta_indland/article446108.ece