Birkelands nye bog udkommet

Når der tales om tortur i fremmede lande er der vist ikke mange der tænker på, at der fandt tortur sted i Danmark under besættelsen. Ikke mange ved vist i dag, at Gestapo og deres danske hjælpere foretog tortur på et meget stort antal modstandsfolk. I forhørslokaler og fængselsceller pintes og torturedes modstandsfolkene med tysk professionalisme og videnskablig indsigt. Sven Birkeland – forsker på rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre- har i et treårigt forskningsprojekt undersøgt følgerne for torturofrene, deres nære familie og børn, 60 år efter besættelsens ophør.

taget_af_tyskerne taget_af_tyskerne_bagside