Aktiviteter / Nyheder

Nyheder / Aktiviteter 2024

Nyhedsbrev 2024

20.  januar 2024 kl.12.00 Nytårskur Horserød-Stutthof foreningen inviterer til Nytårskur i BJMF , Mølle Alle 26 2500 Valby.

Pris for frokost ca.: 70,00 kr, drikke 10,00kr.

2023.  27.Maj kl 13.00  Generalforsamling i Horserød Stutthof foreningen.  Mølle Alle 26, 2500 Valby

Dagsorden

1: Valg af dirigent, samt referent
2: Formandens beretning for foreningens virke i det forløbne år og fremtidigt virke.
3: Kasserens fremlæggelse af regnskab og forslag til kontingent.
4: Eventuelt vedtægtsforslag og andre indkomne forslag. 
5: Valg af formand for to år i lige år (ikke aktuelt i år)
 – Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 bliver valgt for to år – 3 bliver valgt for et år.
 – Valg af 2 suppleanter hvert år.
6: Valg af to bilagskontrollanter
7: EVT. 
Tilmelding, samt bestilling af smørrebrød til Annette Mørk annettecopenhagen@gmail.com eller
hannakirkegaard@gmail.com senest 25. maj. 
Smørrebrød 35,-kr pr. stk. Husk ved tilmelding at angive 1 eller 2 stk. Alle drikkevarer 10,-kr. – Husk småpenge. Det er muligt at betale med mobile-pay. Tilmelding senest torsdag d. 25. maj.
Pelle Voigt spiller og synger 🎶🎶 EFTER GENERALFORSAMLINGEN OG FROKOSTEN 🙂 
Mvh.

Bestyrelsen.

Referat

Referat af generalforsamling 27. Maj 2023

Dagsorden:

1: Valg af dirigent samt referent

2: Formandens beretning for foreningens virke i det forløbne år og fremtidige virke.

3: Kassererens fremlæggelse af regnskab og forslag til kontingent.

4: Eventuelt vedtægtsforslag og andre indkomne forslag.

5: Valg af formand for to år i lige år.

– Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 i lige år og 3 i ulige år.

– Valg af 2 suppleanter hvert år.

6: Valg af to bilagskontrollanter

7: Eventuelt

1: Valg af dirigent og referent

Dirigent: John Berg Larsen

Referent: Thomas Riemenschneider

2: Formandens beretning for foreningens virke i det forløbne år og fremtidige virke.

2022 var mindre travlt end 2021 (som jo var 80-året for kommunistloven), ganske som vi havde besluttet i 2021.Året 2023 bliver travlere – det er 80-året for 29. august 1943 og for 2. oktober 1943, hvor de internerede blev sendt til Stutthof.

I løbet af 2022 har foreningen bl.a. haft eller deltaget i disse arrangementer og aktiviteter:

 • maj – Fælledparken – uddeling af materialer.
 • maj – “Istedgade overgiver sig aldrig” – taler Emil Olsen og Lizette Lassen – musik: Kaditogkandat og Røde Horn.
 • maj – Christmas Møllers Plads AMPA – taler Susanne Dyre-Greenside og musik: Pelle Voigt.
 • maj i Churchillparken- arrangeret af KPID, DKP, Horserød-Stutthof foreningen/græske KKE
 • juni – Horserød-museum – tale v/ Cornelius Perrier – musik “Nynne med Nynne”.
 • august – Albert Scherfig skrev indlæg på vegne af foreningen.
 • oktober – De Spaniensfrivilliges Venner i Churchill Parken. Tale v/ formand Allan Christiansen. Musik: Røde Horn.
 • november – Krystalnatinitiativet
 • nov – KKE og Horserød-Stutthof foreningen /Anton Nielsen
 • december – Bogcafeen, Frederikssundsvej: Julefrokost
 • dec – 97. årige Irmgard Furchner dømmes for sine forbrydelser i Stutthof. Interview med Thomas Riemenschneider i radiokanalen “Den uafhængige”.

Indtil nu har 2023 blandt andet budt på:

 • jan – Nytårskur – musik v/Pelle Voigt
 • feb – Foredrag om Tyske fanger i Horserød v/ historiker Torkil Sørensen
 • feb – Antifascistisk Forum udkommer igen
 • marts – Quiz-aften om kommunister under besættelsen
 • marts – deltagelse i uddelingen af Gelsted, Scherfig, Kirk prisen – Sebastian og forfatter Henrik Yde (bog om Martin Andersen Nexø)
 • april – Antifascistisk Forum udkom
 • maj – Fagforeninger/Fælledparken/ Bogcafeen 64 – Cornelius Gry Liljensøe talte på “Den lille Røde Plads” , i selskab med Claus Westergreen formand for BJMF og Ditte Marie fra Folkebevægelsen mod EU mf. Uddeling af materialer for HSF og AFF.
 • maj – “Istedgade overgiver sig aldrig”. Et nyt 4. maj-initiativ stod for videreførslen af 4. maj for fred. Talere Claus Westergreen formand for BJMF, Waldo fra Chile, John Ekebjærg-Jakobsen formand for 3F København – musik: Ricardo Lemos og Lizette Lassen.Leo Scherfig producerede plakat. Marie Hvid fra HSF syede et nyt “Istedgade overgiver sig aldrig”-banner(stor tak til Marie!) og et væld af faner, samt Røde Horn sikrede et godt og værdigt arrangement.
 • maj: Christmas Møllers Plads. Tale v/ historiker Torkil Sørensen. Fællessang og kransenedlæggelse.
 • 9 maj: Protestmanifestation v/ Frihedsmuseet, samt nedlæggelse af kranse og blomster ved mindesmærket. Tale v/Rikke Frydensbjerg Carlsson (KPID), Martin Minka Jensen (DKP) og Ester Christiansen (datter af Neuengammefange, KP). Musik ved Kim Jezus og Oktoberkoret.

Der planlægges endvidere en række arrangementer i 2023:

 • – 9. juni – Tur til Heideruh (https://www.heideruh.de/).
 • 22 juni: Tur til Horserød Museum – efterfølgende frokost og fællessang med Thomas Riemenschneider.
 • august: Foredrag samt udgivelse af Antifascistisk Forum.
 • oktober: Kransenedlæggelse ved Langelinie, arrangement i Folketinget m.m.
 • Dec: Julefrokost, samt udgivelse af Antifascistisk Forum.

En særlig begivenhed i 2023 bør nævnes: Hanna ønsker at stoppe som kasserer med afslutningen af 1. halvårs regnskab 2023 (se nedenfor). Hanna har været en sikker støtte for foreningen i nogle år, som ikke ligefrem har været de letteste, og Horserød-Stutthof foreningen skylder hende stor tak for hendes arbejde.

Generalforsamlingen holdt et minuts stilhed i mindet om vore kammerater Agnes Ruben og Inger Nielsen, som begge er døde i det forløbne år.

Beretningsdiskussion:

Lotte Rørtoft-Madsen nævnte, at Kommunistisk Parti også gerne støtter foreningen og en række af de arrangementer, HSF også deltager i/arrangerer. Partiet lægger gerne avis/lokaler til mv. Med hensyn til Horserød-Stutthof foreningens deltagelse på Rød 1. maj vil partiet gerne drøfte, hvilke muligheder der kunne være for at have telt mv på pladsen.

Niels-Jørgen takkede for, at 9. maj blev højtideligholdt – også i en svær tid som denne, hvor russerhadet bølger over landet.

Beretningen blev godkendt.

3: Kassererens fremlæggelse af regnskab og forslag til kontingent

Hanna forelagde regnskab for 2021, som godkendtes. Indtægten ‘Skansen’ omhandler en gave: Foreningen “Skansen mod Nazisme” nedlagde sig selv i 2021 og overlod Horserød-Stutthof Foreningen en del af sine midler.

Bilgskontrollanterne indstiller regnskabet for 2021 og 2022 til godkendelse.

Regnskabet godkendtes.

4: Eventuelt vedtægtsforslag og andre indkomne forslag

Forslaget til udtalelse blev godkendt.

5: Valg af formand for to år i lige år.

– Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 i lige år og 3 i ulige år.

– Valg af 2 suppleanter hvert år.

Formanden er således ikke på valg i 2023. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 3 for et år samt to suppleanter.

Hanna fortsætter som kasserer indtil afslutningen af 1. Halvår 2023 – den nye kasserer tiltræder pr. 1. Juli 2023. Bestyrelsen udpeger den nye kasserer jfr. vedtægterne.

Valgt for to år:

Thomas Riemenschneider

Anders Kristensen

Marie Hvid Pørksen

Valgt for eet år:

Steen Jensen

Cornelius Gry Liljensøe

Kim Lykkegaard

Ole Glerup og Niels-Jørgen valgt som suppleanter.

6: Valg af to bilagskontrollanter

Per Eriksen og Ole Astrup Nielsen, genvalgt som bilagskontrollanter.

 7: Eventuelt

-27-05-2023

Thomas Riemenschneider

Beretning

Formandens beretning for foreningens virke i det forløbne år og fremtidige virke.

2022 var mindre travlt end 2021 (som jo var 80-året for kommunistloven), ganske som vi havde besluttet i 2021.Året 2023 bliver travlere – det er 80-året for 29. august 1943 og for 2. oktober 1943, hvor de internerede blev sendt til Stutthof.

I løbet af 2022 har foreningen bl.a. haft eller deltaget i disse arrangementer og aktiviteter:

 • maj – Fælledparken – uddeling af materialer.
 • maj – “Istedgade overgiver sig aldrig” – taler Emil Olsen og Lizette Lassen – musik: Kaditogkandat og Røde Horn.
 • maj – Christmas Møllers Plads AMPA – taler Susanne Dyre-Greenside og musik: Pelle Voigt.
 • maj i Churchillparken- arrangeret af KPID, DKP, Horserød-Stutthof foreningen/græske KKE
 • juni – Horserød-museum – tale v/ Cornelius Perrier – musik “Nynne med Nynne”.
 • august – Albert Scherfig skrev indlæg på vegne af foreningen.
 • oktober – De Spaniensfrivilliges Venner i Churchill Parken. Tale v/ formand Allan Christiansen. Musik: Røde Horn.
 • november – Krystalnatinitiativet
 • nov – KKE og Horserød-Stutthof foreningen /Anton Nielsen
 • december – Bogcafeen, Frederikssundsvej: Julefrokost
 • dec – 97. årige Irmgard Furchner dømmes for sine forbrydelser i Stutthof. Interview med Thomas Riemenschneider i radiokanalen “Den uafhængige”.

Indtil nu har 2023 blandt andet budt på:

 • jan – Nytårskur – musik v/Pelle Voigt
 • feb – Foredrag om Tyske fanger i Horserød v/ historiker Torkil Sørensen
 • feb – Antifascistisk Forum udkommer igen
 • marts – Quiz-aften om kommunister under besættelsen
 • marts – deltagelse i uddelingen af Gelsted, Scherfig, Kirk prisen – Sebastian og forfatter Henrik Yde (bog om Martin Andersen Nexø)
 • april – Antifascistisk Forum udkom
 • maj – Fagforeninger/Fælledparken/ Bogcafeen 64 – Cornelius Gry Liljensøe talte på “Den lille Røde Plads” , i selskab med Claus Westergreen formand for BJMF og Ditte Marie fra Folkebevægelsen mod EU mf. Uddeling af materialer for HSF og AFF.
 • maj – “Istedgade overgiver sig aldrig”. Et nyt 4. maj-initiativ stod for videreførslen af 4. maj for fred. Talere Claus Westergreen formand for BJMF, Waldo fra Chile, John Ekebjærg-Jakobsen formand for 3F København – musik: Ricardo Lemos og Lizette Lassen.Leo Scherfig producerede plakat. Marie Hvid fra HSF syede et nyt “Istedgade overgiver sig aldrig”-banner(stor tak til Marie!) og et væld af faner, samt Røde Horn sikrede et godt og værdigt arrangement.
 • maj: Christmas Møllers Plads. Tale v/ historiker Torkil Sørensen. Fællessang og kransenedlæggelse.
 • 9 maj: Protestmanifestation v/ Frihedsmuseet, samt nedlæggelse af kranse og blomster ved mindesmærket. Tale v/Rikke Frydensbjerg Carlsson (KPID), Martin Minka Jensen (DKP) og Ester Christiansen (datter af Neuengammefange, KP). Musik ved Kim Jezus og Oktoberkoret.

Der planlægges endvidere en række arrangementer i 2023:

 • – 9. juni – Tur til Heideruh (https://www.heideruh.de/).
 • 22 juni: Tur til Horserød Museum – efterfølgende frokost og fællessang med Thomas Riemenschneider.
 • august: Foredrag samt udgivelse af Antifascistisk Forum.
 • oktober: Kransenedlæggelse ved Langelinie, arrangement i Folketinget m.m.
 • Dec: Julefrokost, samt udgivelse af Antifascistisk Forum.

En særlig begivenhed i 2023 bør nævnes: Hanna ønsker at stoppe som kasserer med afslutningen af 1. halvårs regnskab 2023 (se nedenfor). Hanna har været en sikker støtte for foreningen i nogle år, som ikke ligefrem har været de letteste, og Horserød-Stutthof foreningen skylder hende stor tak for hendes arbejde.

Generalforsamlingen holdt et minuts stilhed i mindet om vore kammerater Agnes Ruben og Inger Nielsen, som begge er døde i det forløbne år.

Beretningsdiskussion:

Lotte Rørtoft-Madsen nævnte, at Kommunistisk Parti også gerne støtter foreningen og en række af de arrangementer, HSF også deltager i/arrangerer. Partiet lægger gerne avis/lokaler til mv. Med hensyn til Horserød-Stutthof foreningens deltagelse på Rød 1. maj vil partiet gerne drøfte, hvilke muligheder der kunne være for at have telt mv på pladsen.

Niels-Jørgen takkede for, at 9. maj blev højtideligholdt – også i en svær tid som denne, hvor russerhadet bølger over landet.

Beretningen blev godkendt.

3: Kassererens fremlæggelse af regnskab og forslag til kontingent

Hanna forelagde regnskab for 2021, som godkendtes. Indtægten ‘Skansen’ omhandler en gave: Foreningen “Skansen mod Nazisme” nedlagde sig selv i 2021 og overlod Horserød-Stutthof Foreningen en del af sine midler.

Bilgskontrollanterne indstiller regnskabet for 2021 og 2022 til godkendelse.

Regnskabet godkendtes.

Udtalelse

Udtalelse fra Horserød-Stutthof foreningens generalforsamling 27. maj 2023:

Nej til krig – ja til velfærd!

Horserød-Stutthof Foreningen har på sin årlige generalforsamling den 27. maj 2023 i København vedtaget følgende udtalelse:

Man siger, at det første offer i en krig er sandheden. Det er sikkert rigtigt – men det næste offer er almindelige borgeres levevilkår. I et krigsførende land må man prioritere mellem velfærd på den ene side og våben på den anden. I den nuværende krisetid må den danske regering og Folketinget vælge side, og det er blevet våbnene og våbenhandlernes side.

Danmark har allerede doneret krigsudstyr, ammunition og militær træning for mange milliarder til Ukraine. Og man er parat til at donere for endnu flere milliarder – herunder F16-kamp fly. Det økonomiske råderum er brugt op, og der tales om yderligere massiv oprustning – nu i Arktis og territorialforsvaret af dansk jord. Sundhedsvæsen, omsorg for børn og ældre, klima og et bedre liv til alle må vente. Indtil……hvad? Til Ukrainekrigen er ovre? Til Rusland overgiver sig? Til Putin går af? Til Kina makker ret? Hvad er regeringens strategi i dag? Danmark er sammen med NATO under ledelse af USA og EU direkte part i krigen i Ukraine – men hvad er målene for krigen? Hvor er slutpunktet i vores krig med Rusland? Hvad med kampen om Arktis og om det sydkinesiske hav? Hvornår er nok nok? Er det hele verden, der truer danskernes og vestens velfærd, fred, sikkerhed og frihed?

For Horserød-Stutthof Foreningens medlemmer er disse år mærkelige, uheldsvangre og ubehageligt velkendte.

I dag er NATO-landenes militærbudgetter knap 18 gange det russiske og mindst fem gange det kinesiske. Men der er en anden stor forskel: Atomvåbnene. En væbnet konflikt kan blive alles undergang, uanset militærbudgetter. Også derfor er der grund til at stille spørgsmål om strategien. De trusler, vores regering ser, trives åbenbart fint. På trods af vores nuværende oprustning – så er yderligere massiv oprustning åbenbart det rette svar for regeringen. Som bekendt er det en definition af sindssyge, når man bliver ved at prøve det samme, men forventer et nyt resultat.

Det bliver sagt os, at vi skal opruste for at forsvare trusler mod vores velfærd, fred og sikkerhed. Men måske er den største trussel faktisk oprustningen selv. Danmarks nuværende regering står for en uendelig krig, og dermed en uendelig krig imod danskernes levevilkår.

Horserød-Stutthof foreningen kræver derfor af den danske regering, at den tænker på befolkningens behov for velfærd, fred og frihed. Vi forlanger, at den modstår de aggressive krigsråb fra vores internationale samarbejdspartnere som USA, NATO og EU. Europa og verden har brug for fred og nedrustning.

Danmark kunne vise en ny retning, hvis regeringen turde vælge at investere i velfærd i stedet for krig.

Derfor: NEJ TIL OPRUSTNING OG KRIG. JA TIL FRED, NEDRUSTNING OG VELFÆRD

 

 

Arrangementer i året 2024

9. April  Danmarks besættelse

1. Maj    Fælledparken  med Udstilling  i vort telt på Røde Plads.

4. Maj    Danmarks befrielse

5. Maj    Mindehøjtidelighed for Amager partisaner på Chrismas Møllers Plads

22. Juni  Markering ved Håbets port i Horserød, samt frokost BJMF

Mølle Alle 26, 2500 Valby

29. August Den store folkestrejke

17.Oktober . Dagen for oprettelsen af den Internationale brigade i 1936 af Spaniens frivillige i kampen mod Fascismen i Spanien.

 

Se også  under foreningsliv

 Vi har en Facebook side: Horserød-Stutthof foreningen