Generalforsamling 27. maj 2023

Horserød-Stutthof foreningen holdt en vellykket generalforsamling lørdag d. 27. maj i “Musikhuset” hos Bygge-Jord og Miljøarbejdernes fagforening i Valby (BJMF).

Efter generalforsamlingen spiste vi frokost og Pelle Voigt underholdte musikalsk og vi afsluttede med fællessange. Vi havde selvfølgelig vores flotte banner med, som bestyrelsesmedlem Marie Hvid har syet for foreningen til 4. maj.

Bestyrelsen ser nu således ud: Annette Mørk (formand). Valgt til bestyrelsen er: Marie Hvid, Steen Jensen, Thomas Riemenschneider, Cornelius Gry- Liljensøe, Anders Kristensen, Niels-Jørgen Paulsen, Kim Lykkegaard og Ole Gleerup. Bilagskontrollanter blev Per Eriksen og Ole Astrup (som altid 😊).

Generalforsamlingen vedtog desuden udtalelsen “Nej til krig – ja til velfærd”, som gengives nedenfor.

Udtalelse fra Horserød-Stutthof foreningens generalforsamling 27. maj 2023:

Nej til krig – ja til velfærd!

Horserød-Stutthof Foreningen har på sin årlige generalforsamling den 27. maj 2023 i København vedtaget følgende udtalelse:

Man siger, at det første offer i en krig er sandheden. Det er sikkert rigtigt – men det næste offer er almindelige borgeres levevilkår. I et krigsførende land må man prioritere mellem velfærd på den ene side og våben på den anden. I den nuværende krisetid må den danske regering og Folketinget vælge side, og det er blevet våbnene og våbenhandlernes side.

Danmark har allerede doneret krigsudstyr, ammunition og militær træning for mange milliarder til Ukraine. Og man er parat til at donere for endnu flere milliarder – herunder F16-kamp fly. Det økonomiske råderum er brugt op, og der tales om yderligere massiv oprustning – nu i Arktis og territorialforsvaret af dansk jord. Sundhedsvæsen, omsorg for børn og ældre, klima og et bedre liv til alle må vente. Indtil……hvad? Til Ukrainekrigen er ovre? Til Rusland overgiver sig? Til Putin går af? Til Kina makker ret? Hvad er regeringens strategi i dag? Danmark er sammen med NATO under ledelse af USA og EU direkte part i krigen i Ukraine – men hvad er målene for krigen? Hvor er slutpunktet i vores krig med Rusland? Hvad med kampen om Arktis og om det sydkinesiske hav? Hvornår er nok nok? Er det hele verden, der truer danskernes og vestens velfærd, fred, sikkerhed og frihed?

For Horserød-Stutthof Foreningens medlemmer er disse år mærkelige, uheldsvangre og ubehageligt velkendte.

I dag er NATO-landenes militærbudgetter knap 18 gange det russiske og mindst fem gange det kinesiske. Men der er en anden stor forskel: Atomvåbnene. En væbnet konflikt kan blive alles undergang, uanset militærbudgetter. Også derfor er der grund til at stille spørgsmål om strategien. De trusler, vores regering ser, trives åbenbart fint. På trods af vores nuværende oprustning – så er yderligere massiv oprustning åbenbart det rette svar for regeringen. Som bekendt er det en definition af sindssyge, når man bliver ved at prøve det samme, men forventer et nyt resultat.

Det bliver sagt os, at vi skal opruste for at forsvare trusler mod vores velfærd, fred og sikkerhed. Men måske er den største trussel faktisk oprustningen selv. Danmarks nuværende regering står for en uendelig krig, og dermed en uendelig krig imod danskernes levevilkår.

Horserød-Stutthof foreningen kræver derfor af den danske regering, at den tænker på befolkningens behov for velfærd, fred og frihed. Vi forlanger, at den modstår de aggressive krigsråb fra vores internationale samarbejdspartnere som USA, NATO og EU. Europa og verden har brug for fred og nedrustning.

Danmark kunne vise en ny retning, hvis regeringen turde vælge at investere i velfærd i stedet for krig.

Derfor: NEJ TIL OPRUSTNING OG KRIG. JA TIL FRED, NEDRUSTNING OG VELFÆRD