2023

4.Maj 2023

 

Tak for en fin aften:” Istedgade overgiver sig aldrig” . Vi tændte fakler og mindedes Danmarks befrielse 4. maj 1945.

 

 

Generalforsamling 27.Maj 2023

Horserød-Stutthof foreningen holdt en vellykket generalforsamling lørdag d. 27. maj i “Musikhuset” hos Bygge-Jord og Miljøarbejdernes fagforening i Valby (BJMF).

Mvh.

Referat kan fås hos Formanden.

Bestyrelsen.

Udtalelse fra Horserød-Stutthof foreningens generalforsamling 27. maj 2023.

Horserød-Stutthof Foreningen har på sin årlige generalforsamling den 27. maj 2023 i København vedtaget følgende udtalelse:

Nej til krig-ja til velfærd!

Man siger, at det første offer i en krig er sandheden. Det er sikkert rigtigt – men det næste offer er almindelige borgeres levevilkår. I et krigsførende land må man prioritere mellem velfærd på den ene side og våben på den anden. I den nuværende krisetid må den danske regering og Folketinget vælge side, og det er blevet våbnene og våbenhandlernes side.

Danmark har allerede doneret krigsudstyr, ammunition og militær træning for mange milliarder til Ukraine. Og man er parat til at donere for endnu flere milliarder – herunder F16-kamp fly. Det økonomiske råderum er brugt op, og der tales om yderligere massiv oprustning – nu i Arktis og territorialforsvaret af dansk jord. Sundhedsvæsen, omsorg for børn og ældre, klima og et bedre liv til alle må vente. Indtil……hvad? Til Ukrainekrigen er ovre? Til Rusland overgiver sig? Til Putin går af? Til Kina makker ret? Hvad er regeringens strategi i dag? Danmark er sammen med NATO under ledelse af USA og EU direkte part i krigen i Ukraine – men hvad er målene for krigen? Hvor er slutpunktet i vores krig med Rusland? Hvad med kampen om Arktis og om det sydkinesiske hav? Hvornår er nok nok? Er det hele verden, der truer danskernes og vestens velfærd, fred, sikkerhed og frihed?

For Horserød-Stutthof Foreningens medlemmer er disse år mærkelige, uheldsvangre og ubehageligt velkendte.

I dag er NATO-landenes militærbudgetter knap 18 gange det russiske og mindst fem gange det kinesiske. Men der er en anden stor forskel: Atomvåbnene. En væbnet konflikt kan blive alles undergang, uanset militærbudgetter. Også derfor er der grund til at stille spørgsmål om strategien. De trusler, vores regering ser, trives åbenbart fint. På trods af vores nuværende oprustning – så er yderligere massiv oprustning åbenbart det rette svar for regeringen. Som bekendt er det en definition af sindssyge, når man bliver ved at prøve det samme, men forventer et nyt resultat.

Det bliver sagt os, at vi skal opruste for at forsvare trusler mod vores velfærd, fred og sikkerhed. Men måske er den største trussel faktisk oprustningen selv. Danmarks nuværende regering står for en uendelig krig, og dermed en uendelig krig imod danskernes levevilkår.

Horserød-Stutthof foreningen kræver derfor af den danske regering, at den tænker på befolkningens behov for velfærd, fred og frihed. Vi forlanger, at den modstår de aggressive krigsråb fra vores internationale samarbejdspartnere som USA, NATO og EU. Europa og verden har brug for fred og nedrustning.

Danmark kunne vise en ny retning, hvis regeringen turde vælge at investere i velfærd i stedet for krig.

Derfor: NEJ TIL OPRUSTNING OG KRIG. JA TIL FRED, NEDRUSTNING OG VELFÆRD

Efter generalforsamlingen spiste vi frokost og Pelle Voigt underholdte musikalsk og vi afsluttede med fællessange. Vi havde selvfølgelig vores flotte banner med, som bestyrelsesmedlem Marie Hvid har syet for foreningen til 4. maj.

Pelle Voigt spiller og synger 🎶🎶 EFTER GENERALFORSAMLINGEN OG FROKOSTEN

Heideruh-tur juni 2023

af Søren Andersen

Fire dage med ”Horserød-Stutthof foreningen” og ”Venner af de internationale Brigader, Spanien 1936-39” til Heideruh i Buchholz:

Se også Sørens billeder:


Heideruh er i dag et samlingssted for internationale antifascister fra hele verden. Det startede i 1923, hvor en gruppe kommunister byggede det første hus.
Efter krigen var et fristed for de modstandsfolk der blev ødelagt under fascismen – nazismen. Siden har det både været fristed for forfulgte flygtninge, et oplysnings- og feriested og meget andet…


Efter en længere tog – bus og gåtur ankom vi lidt forsinket til det dejlige sted midt i skoven. Her blev vi mødt af Bea og Heinz, som var vores fantastiske ledere og guider på turen.


Næste dag var vi med bus til Hamborg, hvor vi først besøgte Ernt Thälmann museum.
Thälmann var leder af det kommunistiske parti i Tyskland fra 1925 til 1933, hvor nazi-styret forbød det kommunistiske parti. Han blev arresteret samme år og sat i fængsel i 11 år, som politisk fange, hvorefter han blev henrettet i 1944 på ordre fra Hitler.
Der var en stor international bevægelse for at få ham fri, men det lykkedes ikke. Museet var ikke så stort, men man fik hurtigt meget af tænke over. Blandt andet kiggede jeg på nogle billeder af bogafbrændingerne i Hamborg i 1933 – som nu er meget aktuel, hvor man ikke alene forbyder bøger, musik m.v. i Ukraine, men hvor hele den vestlige verden udelukker kunst, litteratur, sport, diplomati og meget andet fra Rusland.
Efter en god frokost tog vi på en dejlig sejltur igennem Hamborg Havn.
Tilbage til Heideruh og hygge med lidt øl og masser af diskussioner.

På tredje dag besøgte vi koncentrationslejren Bergen-Belsen, der både havde krigsfanger, politiske fanger og udvekslingsjøder.
De sovjetiske (russiske) krigsfanger der blev behandlet forfærdeligt. De boede i jordhuller for at overleve vinteren, de fik så og sige ingen mad, og måtte selv begrave deres døde. Alene af de 21.000 sovjetiske krigsfanger, der ankom i løbet af 1941, var de 15.000 døde i foråret 1942 – der døde ca. 35.000 russiske soldater i denne lejr.


Vi havde taget blomster med, som vi ville lægge foran de sovjetiske mindesmærker.
Vores guide fortalte så, at der var 40 minutters gang derud til og det lå lige op til et militært område. Vi fik så lagt blomsterne ved et stort fællesmindesmærke, hvor også de sovjetiske soldater blev mindet. Herefter sang vi Internationale til vores guides store forbavselse.

De af os, der kunne gå så langt, gik så turen helt ud til de sovjetiske mindesmærker.
På museet, som var enormt stort, fik man kun den polerede historie om nazismens forfærdeligheder.

Besøget skabte selvfølgelig mange debatter, om fascismens forfærdeligheder og den måde, som tysker i dag videregiver information om denne tid.

Den fjerde og sidste dag var vi på besøg på et slags frilandsmuseum med rundvisning “Sniershus”. Det handlede først om landbrugsudviklingen, frem til jernbanen kom til Buchholz. Herefter berettede Bea – som var en fantastisk fortæller – historien om, hvordan området skifter karakter fra bondeland til industri. Den blev blandt andet opbygget med krigsfanger m.v. Udviklingen forsatte selvfølgelig efter krigen uden krigsfanger og området blev så et industriområde med masser af arbejdere.


Om eftermiddagen gik vi til Brunsberg, det næsthøjeste sted i Nordtyskland på 129 meter, hvorfra der er en rigtig god udsigt over området.


Da vi kom tilbage, skulle vi holde grillaften – det var den sidste aften.
Før vi gik i gang, fortalte Heinz sin fantastiske livshistorie som arbejder i Tyskland. Heinz har en dansk mor og en tysk far og han taler perfekt dansk.


Denne korte historie kan ikke berette om de mange gode debatter vi havde uden at blive beskyldt for både det ene og andet. Ligeledes er billedsiden kun en slags snapshots der forhåbentlig kan få andre til at tage af sted.


Tak for nogle fantastiske dage.

22. juni 2023

22. juni ved “Håbets port” i Horserød, samt besøg på Horserødlejrens museum.

Tove Jensen fra Demos holdt en indholdsrig og flot tale, Vi mindes og husker de som sad fængslet her, de som blev sendt til KZ-Stutthof og de som aldrig vendte hjem. Håbet lever, så længe mennesker husker historien.

Efterfølgende var der frokost hos BJMF på Mølle Alle i Valby med fællessang og samvær. Til frokosten var vi henved 50 deltagere

 

 

Den. 02. oktober markerede Horserød-Stutthof foreningen og De Danske Spaniensfrivilliges Venner 80 års dagen for deporteringen af de første 150 danske kommunisterne til koncentrationslejren Stuffhof. Rigsdagens forræderi mod Grundloven i 1941, betød at danske kommunister, her i blandt 3 folketingsmedlemmer, blev anholdt af dansk politi og indsat i Vester Fængsel og Horserødlejren.

Der var ingen lovhjemmel for dette. Kommunistloven blev vedtaget 2 måneder efter, at det danske politi begyndte at arrestere kommunisterne og senere godkendt af højesteret.

Da regeringen i 1943 gik af efter de store generalstrejker, ophørte samarbejdspolitikken og herefter var vejen banet for at tyskerne kunne deporterer dem til KZ lejre i Tyskland.

Der var kransenedlæggelse på Langlinje og herefter høring om Kommunistloven på Christiansborg.

Læs meget mere om dette på Horserød-Stuffhof foreningen i Arbejderen: https://arbejderen.dk/laeser-til-laeser/2-oktober-80-aaret-for-deponeringen-af-150-kommunister-til-stutthof/

 

 

 

Den 17. oktober blev de danske spaniensfrivillige hædret ved en mindehøjtidelighed foran monumentet i Churchill Parken.

Det var den 17. oktober 1936 De Internationale Brigader blev oprettet i den spanske by Albacete.

Fra 1936 til 1939 deltog omkring 40.000 internationale frivillige i Den Spanske Borgerkrig på republikkens side, heraf omkring 500 danskere.

Allan Christiansen fra Foreningen “Venner af De Internationale Brigader” holdt tale.

Den drejede sig om kampen mod fascisme dengang og den nye fascisme, som dukker flere steder i verdenen. Vi kan ære disse Spaniens kæmpere, ved at fortsætte kampen mod fascisme uanset hvor den stikker sit forfærdelige ansigt frem.

Herefter var der blomsternedlæggelse.

Røde Horn sørgede for musikken og spillede blandt andet ”Horserød sangen”, ”En hilsen til jer kammerater” og sluttede af med ”Internationale”.