2024

4.Maj.

Bestyrelsesmedlem John Berg Larsen holder tale ,hvor han bla. læser udtalelsen op, fra  vores generalforsamling d.20-4 ,om situationen i Palæstina.


 

 

20. April.  Generalforsamling  kl.13.00.

Mølle Alle 26   2500 Valby  “Musikhuset”

Generalforsamling i Horserød-Stutthof foreningen

Lørdag d. 20. april kl. 13.00.
Smørrebrød, sang, samt en spændende taler.

BJMF/ Musikhuset (Bygge-jord og miljøarbejdernes fagforening)

Mølle Allé 26
2500 Valby

Alle er velkomne / dog er det kun medlemmer som har stemmeret.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent, samt referent.
2: Formandens beretning for foreningens virke i det forløbne år og fremtidige virke.
3: Kassererens fremlæggelse af regnskab og forslag til kontingent v/ Steen Jensen.
4: Eventuelt vedtægtsforslag og andre indkomne forslag / indsendes senest d.12. April
til Annette Mørk: annettecopenhagen@gmail.com
5: Valg af formand for to år i lige år – Annette Mørk genopstiller.
– Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 i lige år og 3 i ulige år.
2024: 1 bestyrelsesmedlem for 2 år og 3 for 1 år.
– Valg af 2 suppleanter hvert år.
6:Valg af to bilagskontrollanter v/ Ole Astrup og Per Eriksen.
7: Eventuelt.
Der kan bestilles 2 stk. flotte smørrebrød for 80,-kr. Betales kontant på
generalforsamlingen – vi har ikke mobilpay. Bestilling til Annette Mørk:
annettecopenhagen@gmail.com senest mandag d. 15. april. Drikkevarer 10,-kr. Vin: 15,-
kr. Kaffe og te gratis. Vi modtager kun kontanter – husk småpenge.

Kontingent: 200,-kr. for medlemmer / 500,-kr. for organisationer/partier.
Betales senest på generalforsamlingen kontant eller i Arbejdernes Landsbank:

Hvis der betales på konto skal overførelsen være sket senest ons.d.17. April.

Reg.nr: 5361 Kontonummer: 0000260609
HUSK navn, år og skriv  kontingent.

Mvh.
Bestyrelsen v/ Formand   Annette Mørk


Beretning fra Horserød-Stutthof foreningen /generalforsamling 2023/2024:

v/ Formand Annette Mørk

– 28. januar: Nytårskur med musik/sang v. Pelle Voigt.

– 14. februar: Foredrag v/ historiker Torkil Sørensen: ”Tyske fanger i Horserødlejren”.

– 24. februar: Antifascistisk Forum udkommer (igen).

– 14. marts: Quiz aften om kommunister under besættelsen.

– 28. marts: Deltagelse af uddelingen af Gelsted, Scherfig, Kirk prisen (Henrik Yde og Sebastian)

– 20. april: Antifascistisk Forum udkom.

– 1. maj: Besøg i 3F i København, Bogcaféen 64, Fælledparken med uddeling af materialer og Cornelius Gry Liljensøe talte på foreningens vegne på ”Den lille røde Plads”. Vi var i selskab med KKE.

– 4. maj: ”4. maj initiativet” – Istedgade overgiver sig aldrig! Leo Scherfig plakat, musik: Ricardo Lemos, Røde Horn og Lizette Lassen. Talere: Claus Westergren (BJMF). John Ekebjærg Jacobsen (3.F København) og Waldo fra Chile.

– 5. maj: Kransenedlæggelse for AMPA – Amager partisanerne (Christmas Møllers Plads) Tale v/ historiker Torkil Sørensen, samt fællessang.

– 9. maj: Protestmanifestation i samarbejde med DKP v/ Frihedsmuseet. Tale v/ Rikke Frydenbjerg Carlsson (DKP), Martin Minka Jensen (DKP), Ester Christiansen (datter af Neuengamme fange). Musik v/ Kim Jesus og Oktoberkoret.

– 5.-9. juni: Rejse til Heideruch i samarbejde med ”De Spanienfrivilliges venner” v/ Allan Kristiansen.

– 22. juni: Tur til Horserød lejrens museum, og efterfølgende frokost.

– 28. august: Foredrag om ”Hestetyven” v/ Olga Shne.

– 2. oktober: Kransenedlæggelse på Langelinie, samt høring i Folketinget.

I samarbejde med undertegnede, samt bestyrelsen i foreningen, historiker Albert Scherfig, MF Pelle Dragsted, kulturhistoriker Morten Thing, Theresienstad foreningen, professor i strafferet Jørn Vestergaard, Allan Christiansen / formand for De Spanienfrivilliges venner, præst Leif Bork, tidligere politiker Jørgen Tved, musiker Arne Würgler, Ester Christiansen (far Neuengamme), Jens Christy (mor Stutthof) og et yderst velbesøgt arrangement både på Langelinie, samt fuldt booket op på Christiansborg. 

Brev fra Mette Frederiksen efter høringen.

– 17. oktober: Kransenedlæggelse ved monumentet for De Spanienfrivillige i Churchillparken. Arr: De Danske Spanienfrivilliges venner ved Allan Cristiansen, som var taler. Musik v/ Røde Horn.

– December: Udgivelse af et speciel nummer af Antifascistisk Forum om Gaza. Stor tak til Irene Clausen fra Internationalt Forum / Solidaritetshuset i Griffenfeldtsgade for hjælp til kontakter.

Tak til BJMF for altid lån af lokaler, Rikke Frydensbjerg Carlsson fra DKP, for opbevaring, samt kørsel af vores faner, Karen Hedegaard for opsætning af Antifascistisk Forum, Bogcaféen 64 – Frederiksundsvej for hjælp, samt lån af lokaler, Elsebeth Kaufholz for hjælp til regnskab, Ole Astrup og Per Eriksen for at være billagskontrolanter, samt mange andre frivillige og fine samarbejdspartnere. 

  1. minuts stilhed for Anton Nielsen.

Regnskabet for året 2023                                                                                           

Regnskabet fremlagt og godkendt.

Det blev besluttet at hæve kontingentet med 50 kr. så kontingentet fremover bliver 250 kr pr. årBESTYRELSEN I HORSERØD-STUTTHOF FORENINGEN 2024.

ANNETTE MØRK (FORMAND) 2 ÅR.

STEEN JENSEN (KASSERER) 2 ÅR.

ANDERS KRISTENSEN (PENSIONIST FORENINGEN AF 1965) 2 ÅR.

ALLAN CRISTIANSEN (FORMAND FOR DE DANSKE SPANIENS FRIVILLIGES VENNER) 2 ÅR.

JOHN BERG Larsen (DKP) 1 ÅR. 

NIELS JØRGEN PAULSEN (SØNDERJYLLAND) 1 ÅR.

OLE GLEERUP (KP) 1 ÅR. 

BILLAGSKONTROLANTER:

OLE ASTRUP 1 ÅR.

PER ERIKSEN 1 ÅR.


Udtalelse vedtaget på generalforsamlingen

Stop Israels forbrydelser i Gaza og på Vestbredden.

Staten Israel begår forbrydelser i både Gaza og på Vestbredden, – alt i strid med både Geneve-konventionen og alle internationale love, som bl.a. skulle forhindre folkedrab. Det er regler, som forbyder at anvende sult, tørst og mangel på medicin og medicinsk behandling som våben.

Det er regler, som forbyder at angribe hospitaler, dræbe medicinsk personale og hjælpearbejdere og at dræbe ubevæbnede børn, kvinder og mænd – tallet er nu ca. 35.000 mennesker.

Israel etableret et apartheid-system,- rettet mod den palæstinensiske befolkning og de har fængslet tusinder af palæstinensere – både voksne og børn – uden dom.  I nogle tilfælde endda henrettet palæstinensere på åben gade. Israel har i stort omfang ladet bevæbnede israelske bosættere stjæle palæstinensisk land og ejendom og splittet Vestbredden op i små ikke-sammenhængende enklaver.

Staten Israel driver bevidst etnisk udrensning i både Gaza og på Vestbredden.

Israel forsøger at skjule deres forbrydelser ved bevidst at ramme og endda skyde palæstinensiske pressefolk og deres familier og ved at forhindre arabiske nyhedsmedier at sende fra Israel.

Senest har Israel bevidst dræbt 7 internationale hjælpearbejdere fra World Central Kitchen.

Israels forbrydelser har kun været mulige, fordi USA har understøttet dem med våben og penge.

Israel må stoppe folkemordet i Gaza og lade nødhjælps-konvojer få uhindret adgang til at levere nødvendige forsyninger og reetablere vandforsyning og andre nødvendige samfundsinstallationer.

DK må påpege Israel det fulde ansvar for genopbygningen af Gaza og det internationale samfund må gennemtvinge palæstinensernes legitime ret til en selvstændig uafhængig stat med basis i grænserne fra 1967.

Generalforsamlingen i

Horserød-Stutthof Foreningen

den 20. april 2024.


Referat.

Generalforsamling, Horserød-Stutthof foreningen, 20. april 2024

1 Dirigent og referent

Anders Kristensen dirigerede, Thomas Riemenschneider refererede.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indkaldt.

2 Beretning

Formanden aflagde beretning

Også det kommende års aktiviteter blev drøftet. I det kommende år skal der bl.a. arbejdes på at udbrede arbejdet, så der også er aktiviteter i det jyske.

1 minuts stilhed for foreningens tidligere formand Anton Nielsen.

3 Regnskab

Der er et beskedent underskud på aktiviteter og kontingent tilsammen. Der er gjort et stort arbejde for at sikre regnskabet – tak til Hanna og Steen.

Regnskabet vedtaget.

4 indkomne forslag

Kontingentændring fra 200 til 250 kr om året. Vedtaget.

Udtalelse om Gaza:

Vedtaget med ændringer

5 Valg

Annette genvalgt som formand.

Til foreningens bestyrelse valgtes endvidere:

John Berg Larsen (for to år)

Allan Christiansen (for to år)

Fortsættende medlemmer af bestyrelsen:

Steen Jensen (for to år)

Anders Kristensen (for et år)

Niels Jørgen Paulsen (for et år)

Ole Gleerup (for et år)

Suppleanter: posterne kunne ikke besættes

6 Bilagskontrollanter

Ole og Per genopstillede og blev genvalgt

7 Evt27.  januar 2024 kl.13.00 Nytårskur Horserød-Stutthof foreningen inviterer til Nytårskur i BJMF , Mølle Alle 26 2500 Valby.

Nytårskur i Horserød-Stutthof foreningen lørdag d. 27. jan. 2024.

 Som altid afholdte foreningen nytårskur i begyndelsen af af 2024.blev et velbesøgt og godt arrangement, hvor Jørgen Tved fortalte om den illegale presse under besættelsen og bestyrelsesmedlem Thomas Riemenschneider spillede op til fællessang efter foreningens sangbøger.

                                               
Jørgen Tved                                                Thomas Riemenschneider