Tidsskriftscenteret

Den spanske borgerkrig og revolution 1936-39

Forord

Da den fascist-støttede general Franco i juli 1936 forsøgte at tage magten ved et militærkup imod den folkevalgte folkefronts-regering, svarede den spanske arbejderklasse igen med at overtage kontrollen over fabrikkerne og jorden centrale steder i landet.
Reaktionen på højrefløjens opstand satte spørgsmålet om, hvem der skal kontrollere samfundet på dagsordenen.

Netop på grund af revolutionens muligheder blev Spanien 1936-37 et laboratorium for alle arbejderbevægelsens politiske tendenser. Det yderste venstre magtede ikke at udvikle den revolutionære situation og den opstående dobbeltmagt mellem arbejderne og statsmagten.
De største og stærkeste retninger i arbejderbevægelsen troede, at nationalisterne kunne bekæmpes uden den sociale revolution. Og for at genetablere folkefrontsregeringens statsmagt og hær, blev arbejdermagten knust; – et nederlag der fra maj 37 gjorde det til et spørgsmål om tid inden Franco og hans internationale støtter vandt krigen.

Denne emneliste er lavet ud fra en revolutionær socialistisk vinkel på borgerkrigen, og materialerne er valgt ud fra ønsket om republikanernes sejr. Alle analyser fra denne “lejr” skulle være repræsenteret. Hovedvægten er dog fokuseret på historien om den spanske revolutions muligheder og den revolutionære venstrefløjs politik.

Læren af den spanske borgerkrig er vigtig – også i dag.

Ikke blot for de klassiske venstrefløjs-diskussioner og holdninger i forhold til den spanske borgerkrig, – holdninger og erfaringer, der viser, hvad socialisme og dobbeltmagt er, – og hvordan man opnår det.

Emnelisten blev oprindelige lavet som en pjece i anledning af filmen Land & Freedom i december 1995, og vi har valgt ikke at udelade ældre materialer, selv om disse ikke er online. Disse tryke materialer kan findes via bibliotekerne.

!995-pjecen er dog ajour ført med linkning og tilkomne materialer siden, og er således hermed i en kraftig revideret online-udgave.

Forslag til sites og artikler er velkomne.

Jørgen Lund &
Bjarne A. Frandsen
15. juli 2006