Hvem kan blive medlem?

Nu, mange år efter, er antallet af naturlige årsager er faldet. En række foreninger er lagt sammen og i den sidste tid er der også enkelte, som erblevet nedlagt. I vort tilfælde var det naturligt at Horserød Foreningen og Stutthofforeningen blev lagt sammen.

Senere som det efterhånden er tyndet ud i rækkerne blandt de ældre kammerater, har vi åbnet foreningen for de næste generationer – børn, børnebørn. Dertil kommer yderligere de, som vi kalder støttemedlemmer, det vil sige mennesker som kan tilslutte sig foreningens grundlag. Samtidig har vi udvidet formålet med foreningen, så den i dag aktivt deltager i den politiske kamp i dagens Danmark.

Horserød-Stutthof Foreningen er i dag ikke blot en fangeorganisation, men nok så meget en antifascistisk organisation, som aktivt deltager i kampen mod nyfascisme og krig.

På den måde håber vi at kunne udfylde vore forpligtelser over for de der kæmpede mod fascismen fra 1940 til 1945, samtidig med vi giver vort beskedne bidrag til den verdensomspændende kamp mod vor tids krigsmagere.

Helt konkret er det følgende mennesker der kan optages som medlemmer:

Personer der har været interneret i Horserødlejren, fanger fra Stutthof, tidligere Spaniens frivillige og fanger fra Vestre Fængsel og langtid-illegale med tilknytning til disse grupper. Hustruer, mænd, enker, enkemænd, børn og børnebørn kan ligeledes optages som medlemmer.

Andre personer der sympatiserer med foreningens formål kan optages som medlemmer og er valgbare til foreningsposter.

Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af medlemmer.

Kontingent udgør 200 kr. pr. år for personligt medlemsskab. Organisationer/fagforeninger 500 kr. pr. år.

Hvis du er interesseret i at blive medlem kontakt foreningen pr. mail under kontakt her på hjemmesiden.