Kontingent og anden indbetaling

Kontingent kan indbetales på konto reg. 5361  konto. 0260609

Husk og skriv : Navn og År . For Kontingent 200,00 kr pr. år.   Anden indbetaling : Skriv navn og emne .

Gerne en indbetaling for hvert emne, så kasseren har mulighed for for at holde styr på regnskabet.

Støttebeløb samme konto