Nu melder jeg pas

Politiken 21. november 2006

Af Leif Larsen, Journalist

Efter 14 års medlemskab af skiftende kulturministres Tilgængelighedsudvalg melder jeg pas. Jeg føler mig ført bag lyset. Derfor har jeg meddelt kulturminister Brian Mikkelsen, at jeg forlader udvalget med blandt andet den begrundelse, at de mange års udvalgsarbejde har været en march på stedet.
Men hvorfor tog det så lang tid, før jeg fandt ud af det? Fordi embedsværket – i lukkede kredsløb – styrer hele processen med tilgængelighed til de mange hundrede kilometer offentlige arkivalier.
I 1992 vedtog Folketinget den første egentlige arkivlov. Den blev kaldt “den mest åbne arkivlov i verden”, men det stod hurtigt klart, at loven var fyldt med gummiparagraffer, som tillod embedsværket i styrelser og ministerier at få det sidste og afgørende ord i alle ansøgninger til kontroversielle arkiver.
Det sker med den frimodige tilføjelse, at den styrelse eller det ministerium, der har lagt arkiverne ind i Rigsarkivet, skam også er “ejer” af dem.
Af en eller anden grund har de seneste år ikke skabt den debat, der burde være omkring noget så væsentligt som Rigsarkivet og de fire landsarkiver. Der gemmer sig ellers spændende historier, der kunne graves frem. Selv har jeg haft det held at få arkivadgang til ellers “tidsubestemt hemmeligholdte arkivalier”. Det skete med støtte fra Rigsarkivet, som efter to afslag fra “arkivejeren” , politimesteren på Frederiksberg, meddelte hende, at det var et medlem af kulturministerens Tilgængelighedsudvalg, som havde søgt arkivadgang!
Så fik jeg adgang til de omfattende arkiver fra tusindvis af afhøringer efter ‘Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej nr. 74’, et mord på et ægtepar i 1948, som politiet var beskæftiget med i mange år uden at finde morderen.
Som jeg indledte med at fastslå, betragter jeg mine 14 år i arkivudvalget som en march på stedet. Kun en gang blev jeg glædeligt overrasket . Det var, da Folketingets og regeringens officielle talerør ‘Status’ kunne meddele, at der nu blev oprettet et ankenævn for at afprøve lødigheden af afslag på arkivadgang.
Glæden var kort. Det var en fejl. Der kom ikke noget ankenævn.

Vi venter stadig.