Brev til justitsministeren fra foreningen

Vi er alle en Patrick
Torsdag d. 19. oktober 2006.

For fred og frihed – mod fascisme og krig.
Horserød-Stutthof Foreningen
v/ Anton Nielsen
Møllevej 17
3650 Ølstykke.
Tlf. 4717 9069.
E-mail: anton.nielsen@mail.tele.dk

Åbent brev fra Horserød-Stutthof Foreningens bestyrelse.

Til
Justitsminister Lene Espersen.

Vi – Horserød-Stutthof Foreningens bestyrelse – henvender os til Dem i anledning af to aktuelle sager: Sagen mod Foreningen Oprør og udleveringen af den nazistiske morder Søren Kam fra Tyskland til retsforfølgelse i Danmark.

1/ De har som justitsminister besluttet at rejse tiltale mod Foreningen Oprør ved foreningens talsmand, Patrick Mac Manus.

Årsagen hertil er angiveligt, at Foreningen Oprør har støttet de to modstandsorganisationer – ”Folkefronten til Palæstinas Befrielse” (PFLP) og ”Colombias Revolutionære Væbnede Styrker” (FARC) – i deres kamp mod henholdsvis den ulovlige israelske besættelse af de palæstinensiske områder og den colombianske guerillas kamp mod den af USA støttede fascistiske regerings terror mod det colombianske folk.

Konkret anklages Foreningen Oprør for at have ydet økonomisk støtte til de to modstandsorganisationer, som – i strid med de faktiske omstændigheder – af EU, USA og den danske statsminister er blevet udnævnt til terrororganisationer.

I den sammenhæng forstår vi, at det er Dem meget om at gøre, at vise vennerne i Brüssel og Washington, at den danske regering – også i denne sammenhæng – ”er med hele vejen”. Samtidig får De jo også afprøvet Deres nye antidemokratiske terrorlove, som i første omgang – forstår vi – skal bruges til at sætte talsmand Patrick Mac Manus bag tremmer.

Nu er det jo ikke første gang at en dansk regering agerer i en dårlig sags tjeneste, og træder demokratiet under fode, mens man råber terrorister efter de, som – ofte med livet som indsats som under besættelsen – står fast på demokratiets grund. Det er på det nærmeste en tradition – en dårlig tradition.
Men dengang som nu breder modstanden sig. Vi er mange som ikke stiltiende vil affinde os med, at man under foregivende af at vil forsvare demokratiet indfører politistaten.
Vi erklærer Foreningen Oprør og talsmand Patrick Mac Manus vor fulde solidaritet. Vi vil – som tidligere – støtte kampen for demokratiet mod terrorismen med alle midler – også økonomisk.
De skal vide – fru justitsminister – at modstanden breder sig. Der er ikke blot én Patrick, der er to – der er mange! Vi er alle en Patrick!
Eller som det hed engang: Når ret bliver uret – bliver modstand en pligt!

2/ For kort tid siden meddeltes det, at den nazistiske morder, Søren Kam, var løsladt fra det fængsel, hvori han havde opholdt sig, indtil han kunne udvises til Danmark, hvor han skulle stå til ansvar for mordet på redaktør Carl Henrik Clemmensen i 1943.

Karl Aage Pleidrup fra Lyngby politi meddelte, at den tyske landsret i Bayern havde løsladt den gamle morder den 12. oktober. Pleidrup forklarede til pressen, ”— at tyskerne skelner mellem det, der kan kaldes ”groft drab”, og ”almindeligt drab”.
Det ”grove drab” kræver, at gerningsmanden ud over forsæt har haft særdeles nedrige motiver til ugerningen, mens ”almindeligt drab” blot forudsætter, at der har været forsæt til forbrydelsen. Er der alene tale om ”almindeligt drab”, forklarer retsassessor Pleidrup,” kan tyskerne afvise udleveringen af Søren Kam, med henvisning til, at forbrydelsen er forældet.”

I modsætning til Deres emsige og nidkære behandling af Foreningen Oprør og dens talsmand Patrick Mac Manus, som på Deres befaling nu slæbes for retten, er De indtil nu påfaldende tavs vedrørende den nazistiske morder Søren Kam.
Har De taget forbindelse til de tyske myndigheder for at sikre en øjeblikkelig udlevering af Søren Kam? Og hvis ikke, hvad er da baggrunden herfor? Hvilke overvejelser gør De og regeringen Dem i det hele taget i mordsagen ”Søren Kam”. Mener De ikke, fru Justitsminister Espersen, at det er på høje tid, at han får sin velfortjente straf, eller mener de – i lighed med domstolen i Bayern – at ”sagen er forældet”?
Svar udbedes – venligst!

I forventning om hurtigt svar
Med venlig hilsen
Horserød-Stutthof Foreningen / bestyrelsen