Per Ulrich på Arbejdermuseet

per_ulrich150_121

Per Ulrich: Verdensbilleder
21. juni 2006 – 3. september 2006

Arbejdermuseet viser en stor udstilling med tegninger, grafik og enkelte udvalgte skulpturer af Per Ulrich (1915-1994). Hovedvægten vil ligge på de mange værker fra kunstnerens rejser til Thailand, Marokko, Mexico og Peru.
Per Ulrich er kunstneren bag både Horserød monumentet og De spaniensfrivilliges Monument på Esplanaden
Omvisninger
Museet tilbyder omvisninger i særudstillingen Per Ulrich: Verdensbilleder ved kurator Karen Westphal Eriksen.

Varighed: ca. 1 time.
Pris: hverdage 625 kr. weekend 725 kr.
For fire år siden erhvervede Arbejdermuseet en større samling tegninger og grafik af Per Ulrich fra kunstnerens enke, Astrid Ulrich. Det drejer sig især om billeder af dagliglivet med det arbejdende menneske i centrum. Per Ulrich var livslangt optaget af hverdags- og arbejds-liv, og gennem sin kunst allierede han sig med sin tids folkelige og politiske bevægelser. Det gjaldt helt fra begyndelsen, da han udførte billeder til illegale tryksager, og det gjaldt senere i forbindelse med hans tilknytning til det venstreradikale tidsskrift Dialog, hans medlemsskab af det mexicanske grafikerkollektiv El Taller de Gráfica Popular og hans engagement i Vietnam-bevægelsen.
Per Ulrich var uddannet lærer og var aktiv modstandsmand i Frit Danmarks lærergruppe. I 1944 blev han taget på fersk gerning i færd med at trykke Hitler-karikaturer til bladet “Krigs-humor”. Hermed blev hans liv radikalt ændret. De ufattelige grusomheder, han oplevede i KZ-lejrene Sachsenhausen og Neuengamme, fastholdt han i tegninger. Han tegnede i smug, og det lykkedes ham ikke blot at overleve, men at få tegningerne af de udhungrede og døende med-fanger med sig hjem. Det er nøgterne og bevægende tegninger, som er helt unikke ved deres forening af høj kunstnerisk kvalitet og deres autenticitet: De er tegnet på stedet.
Per Ulrich mente ikke selv, at han nogensinde ville komme til at lave noget, der var lige så stærkt som tegningerne fra KZ-lejrene. Men som han selv udtrykte det, var han ”dømt til at gå den overlevendes tunge vandring tilbage til livet.” Motiverne fra lejrene blev ved med at dukke op i hans værker. Men de fik et stærkt modspil i hans billeder fra hverdagslivet iagttaget under mange og lange rejser til fremmede verdensdele. Under opholdene hos fremmede kul-turer skabte han modbilleder til fangelejrenes fornedrelse: Billeder af menneskelivets basale vilkår – af det livsbekræftende potentiale i arbejdet, familielivet, højtiderne og festerne.
Arbejdermuseet har fået lov til at låne et udvalg af tegningerne fra KZ-lejrene, som nu tilhører Frihedsmuseet, lige som udstillingen også er suppleret med værker fra Jens Nielsen og Olivia Holm Møller Museet, Dansk Plakatmuseum og private ejere.