Generalforsamling 2009

Dagsorden til Generalforsamling 2009

HORSERØD-STUTTHOF-FORENINGEN

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til den årlige generalforsamling

LØRDAG DEN 4. APRIL 2009
Trekronergade 26 (3f Fagforeningen), 2500 Valby

Vi starter med filmforevisning om Horserød og Stutthof v/Niels Jacobsen fra kl. 11.00.

Generalforsamlingen forventes at starte ca. kl. 12.00
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for foreningens virke i det forløbne år.
3. Kassererens forelæggelse af regnskab og forslag til kontingent.
4. Eventuelle lovforslag eller indkomne forslag.
5. Valg af formand.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Eventuelt

Indkomne forslag bedes være bestyrelsen i hænde senest den. 23. marts 2009.

Efter generalforsamlingen vil der være lidt frokost, hvortil der kan købes øl, snaps og vand til de sædvanlige rimeligt priser.

Medlemmer er velkomne til at invitere gæster til mødet.
Pris for frokost for gæster er kr. 50,-.
Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt med tilmelding. Send nedenstående slip, eller ring til
Bodil Enoch på tlf. 3675 4594 (aften) eller 2167 0592 (mobil).
Mail: bodilenoch90@gmail.com
Brøndbyøster Torv 51, 5. th., 2605 Brøndby eller
Anton Nielsen, Møllevej 17, 3650 Ølstykke. Tlf. 4717 9069.
Mail: anton.nielsen@mail.tele.dk
Betaling af kontingent kan ske på generalforsamlingen, eller indbetales på giro konto 961 5806 i Danske Bank.

Tilmelding senest den 27. marts 2009.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

…………………………………………………………………………………………………………
Generalforsamling Horserød-Stutthof Foreningen 4. april 2009:

Navn……………………………… Deltager i Generalforsamling (x)…….

Gæst(er)……………………………………………………………………..

Til spisning (antal)…………….